Tlač stranu

Kto sme

Popradský literárny klub je občianske združenie, ktorého členom sa môže stať každý, kto má pozitívny vzťah k literatúre a literárnej tvorbe. Klub vznikol na základoch Podtatranského literárneho klubu, ktorý fungoval pri Podatranskej knižnici v Porade do roku 2016.
Naše hlavné aktivity a ciele:
- Vytvorenie priestoru pre prezentovanie a hodnotenie literárnych pokusov amatérskych umelcov
- Príprava a organizovanie literárno-kultúrnych podujatí
- Podpora rozvoja pôvodnej slovenskej literárnej tvorby

Kde nás nájdete

Stretnutia klubu sa konajú väčšinou každý prvý piatok v mesiaci v priestoroch na 1. poschodí nad Kinom Tatran v budove Reduty na námestí Sv. Egídia zvyčajne od 16:30 hod. Bližšie upresnenia termínov stretnutí nájdete na úvodnej stránke. Vstup do priestorov je cez Mestskú informačnú kanceláriu na námestí.
Pre tých, ktorí nepoznajú lokalitu si pozrite lokalitu na mape alebo cez Street View

Oznámenia o ďalších akciách organizovaných našim klubom nájdete na úvodnej stránke, prípadne v miestnych médiách (Podtatranské noviny, TV Poprad) a časom aj na sociálnych sieťach.

Podporte nás

Literárny klub funguje ako občianske združenie a je financovaný len z dobrovoľných príspevkov, sponzorských darov, prípadne z fondov, ktoré je možné čerpať po splnení podmienok.
Ak máte chuť nás podporiť finančne alebo materiálne, kontaktujte nás, budeme veľmi vďační.

Ďakujeme týmto sponzorom a podporovateľom:
Mesto Poprad

Aktivity

Pokúsime sa pripraviť rôzne zaujímavé aktivity.
Literárne večery:
- posedenie pri dúšku dobrej literatúry
- ukážky z tvorby vybraných autorov sprevádzané hudobnou tvorbou členov

Popradský literárny festival "Do čítania, priatelia"
1. ročník festivalu, ktorý má podporiť čítanie slovenskej literatúry- súčasťou festivalu bude prezentácia súčasnej slovenskej literatúry a vyhodnotenie za prítomnosti známych slovenských autorov

Členstvo

Členom klubu sa môže stať bezplatne každý, kto má záujem o literatúru, píše amatérsky poéziu, prózu alebo má iné zameranie (dramatická tvorba, novinárska tvorba a pod.). Členmi sú mladší aj starší, bez ohľadu na váš vek vás radi privítame, prídťe medzi nás.

Nahor